Hvordan håndtere boklageret?

Innkjøpte lærebøker blir tilgjengelig på skolens digitale boklager umiddelbart etter bestilling. BrettBoka formidler skolens bestillinger til forlagene. Enhver bestilling er endelig og bindende. Legg merke til at elever og lærere selv velger målform i BrettBoka-appen ved boknedlasting. Bokinnkjøper trenger derfor ikke ta stilling til hvor mange som skal ha bokmål eller nynorsk. Hver bestillingslinje kan bindes til en bestemt brukergruppe (kategori eller skoleklasse), for å gjøre det lettere å holde oversikt over skolens digitale boklager. Det anbefales å opprette nødvendige brukergrupper i forkant av bestilling. De fleste lærebøkene i BrettBoka kan beholdes og brukes av eleven over flere skoleår (helt frem til eleven har eksamen i det aktuelle faget).

Skolens digitale boklager
Skolens digitale boklager (brettboka.no) fungerer på samme måte som skolens tradisjonelle lager for papirbøker – men selvfølgelig uten krav til lagringsarea...
Thu, 19 Okt, 2017 at 2:26 PM
Hvordan deaktivere bruker/endre antall?
Deaktivering er åpent i perioden frem til 1. oktober i skoleåret, samt individuelt per aktiverte bruker i 14 dager etter aktivering.  For å fjerne en elev ...
Mon, 22 Okt, 2018 at 1:01 PM
Hvordan skifte til ny Feide-profil ved samme skole (sammenslåtte Feide-organisasjoner)?
Det er nå åpnet for fri deaktivering av brukere på alle aktiveringskoder. Kundene kan dermed gå inn selv og fjerne brukere etter behov når som helst. Dette ...
Fri, 26 Jan, 2018 at 8:46 AM
Hvordan gi tilgang for vikarer?
Det er nå åpnet for fri deaktivering av brukere på alle aktiveringskoder. Kundene kan dermed gå inn selv og fjerne brukere etter behov når som helst. Derette...
Fri, 26 Jan, 2018 at 8:51 AM
Hvordan frigi brettbøker fra elever som slutter for å gi videre til nye elever i løpet av skoleåret?
Det er nå åpnet for fri deaktivering av brukere på alle aktiveringskoder. Bokadministrator kan dermed gå inn i boklageret under aktiveringskoder og deaktive...
Fri, 26 Jan, 2018 at 8:59 AM