Det er nå åpnet for fri deaktivering av brukere på alle aktiveringskoder. Bokadministrator kan dermed gå inn i boklageret under aktiveringskoder og deaktivere elever som har sluttet for så å gi kodene til nye elever. 


Ved eventuelle problemer kan vi selvfølgelig gå inn og hjelpe til.