Skolens digitale boklager (brettboka.no) fungerer på samme måte som skolens tradisjonelle lager for papirbøker – men selvfølgelig uten krav til lagringsareal, fysisk arbeid eller leveringstid. Lagerinngang til boklageret skjer i samme øyeblikk som skolens bokinnkjøper bekrefter en bestilling på brettboka.no. Lageruttak skjer ved at bokinnkjøper (eller andre som gis tilsvarende rettigheter) utfører bokuttak av digitale lærebøker til en klasse, til enkeltelever eller andre.

Skolens digitale boklager er oppdatert til enhver tid med innestående lagerantall pr. boktittel og lagerbevegelser inn/ut, samt hvordan innkjøpte lærebøker er disponert/utlevert.

Ved bokuttak/lageruttak genereres det automatisk en aktiveringskode, som elever og lærere kan benytte i BrettBoka-appen (se instruksjoner) for å få tilgang til de aktuelle lærebøkene.