Levetid på aktiveringskoden

Personlig
Aktiveringskodene er personlige, de kan ikke gjenbrukes av skolene for nye brukere påfølgende år. Forlaget bestemmer lisenslengde per tittel i form av antal...
Thu, 19 Okt, 2017 at 8:27 PM
Kan man fjerne en lærer som har brukt koden en stund og gi den videre til ny lærer?
Lisensen er personlig følger den som brukte den. Kode og Epost knyttets sammen - nye lærere/elever kan ikke gjengbruke lisensen. Se kjøpsavtale: Jeg bekre...
Fri, 20 Okt, 2017 at 8:36 AM