Aktiveringskodene er personlige, de kan ikke gjenbrukes av skolene for nye brukere påfølgende år. Forlaget bestemmer lisenslengde per tittel i form av antall skoleår. Så lenge den kjøpte læreboka på et trinn er relevant ift. eksamen/fagprøven på et senere trinn, kan forlaget gi bruker rett til å beholde boka. Ved valg av levetid vil forlaget ha som utgangspunkt at eleven skal beholde tilgang til en bok så lenge den har relevans fram mot avlegging av ordinær  eksamen/fagprøve. Forlaget kan gjøre unntak fra denne regelen.