Lisensen er personlig følger den som brukte den. Kode og Epost knyttets sammen - nye lærere/elever kan ikke gjengbruke lisensen.


Se kjøpsavtale:

Jeg bekrefter herved at XXX skole inngår bindende kjøpsavtale ifølge bestilling nedenfor, og at jeg har rett til å utføre slik bindende kjøpsavtale på vegne av XXX skole. Jeg forstår, og vil respektere, at hvert produkteksemplar kun skal brukes av én bestemt person (personlig lisens) og kun i det tidsrom som er angitt i bestillingen. All bruk skal alltid foregå i tråd med BrettBokas vilkår for bruk.