Hva er BrettBoka?

Brettboka er den digitale utgaven av forlagenes kjente lærebøker. Bøkene er tilført nyttig funksjonalitet for elev og lærer. Innlest tekst eller syntetisk tale som i en lydbok med muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold, se bilder og film. Brettboka kan brukes online, men fungerer også uten nett dersom den lastes ned som app til PC, Mac og iPad. Brettboka kan brukes som en tavle-bok koblet direkte på projektor/ interaktive tavler.

Brettboka som tavlebok?
Thu, 19 Okt, 2017 at 3:08 PM
Slik kan du bruke Brettboka
Mon, 23 Okt, 2017 at 3:03 PM
Om BrettBoka
BrettBoka er en plattform for digitale lærebøker til bruk i utdanning og opplæring/kurs. Tjenesten benyttes av skoler, bedrifter, privatister, studenter ...
Mon, 20 Nov, 2017 at 2:45 PM