Bruker Web-utgaven med Chrome nettleser
Gå så til
  • Innstillinger på Chromebook
  • Språk
  • Administrer tilgjengelighetsfunksjoner

Tekst til tale
  • Slå på Tekstopplesing
  • Åpne innstillingene for Tekstopplesing
  • Stemmeinnstillinger for tekst til tale
  • Velg og tilpass tekst til tale-stemmer


Velg stemmen: Chorme OS Norsk Bokmål
Last ned stemmen
chrome-extension://gjjabgpgjpampikjhjpfhneeoapjbjaf/options.html
Still inn hastighet