Undersøk hvilke stemmer som er installert på Android-brettet. Det medfølger ingen stemmer i selve Brettbok-appen, den søker kun etter tilgjengelige stemmer via operativsystemet. Prøv evt. ulike valg for syntetisk tale i Innstillinger-appen, hvis det ligger noen alternativer der (restart BB-appen etter hver endring i så fall). 


Noen stemmer virker også kun med internett-tilkobling, dette kan være forklaringen hvis stemmen lar seg velge i menyen men ingen lyd kommer når man trykker Start.