Eksisterende Feide-kontoer vil fortsatt fungere for innlogging til brettboka.no og våre apper så lenge Feide-kontoene ikke deaktiveres på deres side. 

Nye Feide-kontoer kan også når som helst begynne å bruke BrettBoka uten videre. 

Men: De nye Feide-kontoene vil ikke automatisk ha tilgang til noen bøker eller notater. 

Tilgang til bøker kan vi i teorien løse ved å flytte alle eksisterende aktiveringskoder fra de gamle Feide-kontoene til de nye Feide-kontoene. Vi må i så fall få tilsendt en liste som viser gammelt brukernavn og nytt brukernavn for alle personer det gjelder. 

Vi vil imidlertid anbefale - hvis det er mulig for dere - å vente med denne typen endringer til sommerferien. Det handler både om tilgangen til bøker for elevene (som lar seg ordne, ref. beskrivelse ovenfor), men også notater elevene har gjort i bøkene (usikker på om vi greier å få flyttet notatene over til nye Feide-brukere).