For å få opplest tekst ved hjelp av syntetisk tale: Marker teksten du vil lese opp, og velg fra menylinjen øverst: Rediger --> Tekst-til-tale --> Start opplesing, eller bruk tastatursnarveien ⌘D. Tast ⇧⌘D for å stoppe opplesingen.

Tips: Du kan velge stemme ved å gå til Systemvalg --> Tilgjengelighet --> Tale --> Systemstemme. Velg f.eks. Nora for å få norsk uttale (velg Tilpass hvis denne stemmen mangler).