Navn på tjenesten
BRETTBOKA 

Avtalens hensikt
Vi gir elevene mulighet til å bruke digitale lærebøker offline og online vi en aktiveringskode. Tilgangen styres av elevens FEIDE-konto (ansvarlig Uninett).
Formålet med tjenesten
Gi elevene tilgang til digitale lærebøker
Attributter dere henter ut
Det er kun eleven selv som har tilgang til de notatene/aktiviteten som skapes gjennom Brettbokas studieverktøy. Hverken skole, lærer, Brettboka eller andre har tilgang til disse dataene. 

Data dere genererer og lagrer (gjerne med formål)
Ingen kobling til andre registre.

Navn på og avtaler med eventuelle tredjepartsleverandører, i og utenfor EU
FEIDE

Håndtering av tilbakelevering og sletting
Når eleven/skolen sletter boka fjernes all læringsaktivitet som er tilknyttet bruken av boka både på PC/Nettbrett og webben