Bokinnkjøp og lisenshåndtering i BrettBoka

 

BrettBoka er en komplett løsning for innkjøp, utdeling og bruk av digitale lærebøker på nettbrett og PC/Mac.

• Skolens bokinnkjøper kan bestille og administrere digitale lærebøker fra alle forlag i ett og samme grensesnitt (logg inn her). Innkjøpte lærebøker kan tas i bruk umiddelbart etter bestilling.

• Elever og lærere laster ned og bruker sine digitale lærebøker i BrettBoka-appen (se instruksjoner). Appen er et gratis bokleserverktøy med muligheter til å markere og streke under tekst, søke, tegne, lage figurer og skrive notater i lærebøkene.

• Fremgangsmåten for å få tilgang til innkjøpte lærebøker er den samme for alle brukere (elever, lærere eller andre). Først må brukeren installere og logge seg inn i BrettBoka-appen, deretter kan aktiveringskode benyttes (se instruksjoner).

Innkjøp av digitale lærebøker

Innkjøpte lærebøker blir tilgjengelig på skolens digitale boklager umiddelbart etter bestilling. BrettBoka formidler skolens bestillinger til forlagene. Enhver bestilling er endelig og bindende.

Legg merke til at elever og lærere selv velger målform i BrettBoka-appen ved boknedlasting. Bokinnkjøper trenger derfor ikke ta stilling til hvor mange som skal ha bokmål eller nynorsk.

Hver bestillingslinje kan bindes til en bestemt brukergruppe (kategori eller skoleklasse), for å gjøre det lettere å holde oversikt over skolens digitale boklager. Det anbefales å opprette nødvendige brukergrupper i forkant av bestilling.

De fleste lærebøkene i BrettBoka kan beholdes og brukes av eleven over flere skoleår (helt frem til eleven har eksamen i det aktuelle faget).

Skolens digitale boklager

Skolens digitale boklager (brettboka.no) fungerer på samme måte som skolens tradisjonelle lager for papirbøker – men selvfølgelig uten krav til lagringsareal, fysisk arbeid eller leveringstid. Lagerinngang til boklageret skjer i samme øyeblikk som skolens bokinnkjøper bekrefter en bestilling på brettboka.no. Lageruttak skjer ved at bokinnkjøper (eller andre som gis tilsvarende rettigheter) utfører bokuttak av digitale lærebøker til en klasse, til enkeltelever eller andre.

Skolens digitale boklager er oppdatert til enhver tid med innestående lagerantall pr. boktittel og lagerbevegelser inn/ut, samt hvordan innkjøpte lærebøker er disponert/utlevert.

Ved bokuttak/lageruttak genereres det automatisk en aktiveringskode, som elever og lærere kan benytte i BrettBoka-appen (se instruksjoner) for å få tilgang til de aktuelle lærebøkene.

Aktiveringskoder

En aktiveringskode er et passord som gir tilgang til en eller flere digitale lærebøker. Aktiveringskoder genereres av skolens bokinnkjøper i forbindelse med uttak fra boklageret. Kodene benyttes i BrettBoka-appen av elever og lærere som skal bruke de aktuelle lærebøkene.

Eksempel

I klasse 1ST er det 19 elever som skal bruke Lærebok X.

Skolens bokinnkjøper logger inn via brettboka.no, og utfører en bestilling til brukergruppe 1ST. De bestilte lærebøkene blir umiddelbart tilgjengelig for uttak fra skolens digitale boklager.

Bokinnkjøper går til boklageret og utfører et bokuttak (lageruttak) av Lærebok X til brukergruppe 1ST. En aktiveringskode genereres automatisk. Bokinnkjøper sender denne koden til riktig lærer via e-post. Deretter skriver læreren aktiveringskoden på tavlen i klasserommet, eller overleverer den til elevene på annen måte.

Elevene åpner BrettBoka-appen på sin PC/nettbrett, og skriver inn aktiveringskoden. Elevene får straks mulighet til å laste ned og bruke den aktuelle læreboka.