For engelske bøker nå boka lastes ned på bokmål for å få tilgang til innlest engelsk tale.


På web: Dersom du har lastet ned boka i nynorsk kan du bytte til bokmål ved å høyreklikke på boka i Mine-bøker skjermen

I appen: Øverst i venstre hjørne finner du symbolet for verktøy. Klikk på denne så får du opp muligheten til å endre målform

På iPad: Nederst til høyre kan du redigere boken og slette nynorskversjonen for så å laste den inn på nytt med bokmål