Med kun Explorer 11 og Windows 7 har dere mange begrensinger. Hvis dere innstalerer nettleseren Chrome på elev-PC  så kan dere bruke IntoWords plugin i Chrome, da får dere opplest tale i web-utgaven.

På iPad fungerer bøkene fint med den medfølgende tale. Det er nok det beste å bruke hvis eleven har tilgang til det.

Uansett for lesesvake elever er iPad den enkelte og beste måten å bruke digitale bøker på