Forsøk følgende: Gå til Innstillinger-appen på iPad og undersøk valgene som finnes der for Safari. Verifiser at "Ikke spor" ikke er avkrysset, samt at "Blokker infokapsler" må være satt til "Tillat fra nettsteder jeg besøker" (eller dersom det fremdeles ikke fungerer, prøv også "Tillat alltid"). Det kan hende at iPad-en må restartes for å få det til å fungere. 


Det kan også være verdt å forsøke valget "Tøm logg og nettsteddata" som finnes i samme meny i Innstillinger-appen.