Brukerkontoer som er sammenkoblet er fremdeles to ulike kontoer (den ene Feide og den andre vanlig brukerkonto), men de deler på tilgang til bøker. Dvs. en aktiveringskode som brukes på minst én av kontoene vil gi tilgang til de samme bøkene på begge kontoer. 


Dersom samme kode er brukt på begge kontoer blir dette telt dobbelt, men da har dere mulighet til å deaktivere den ene uten at eleven mister tilgangen. Det kan være en fordel (for oversiktens del) å være konsekvent på om man velger å beholde Feide eller vanlig brukerkonto på aktiveringskoden.