Lisensene på brettbøker er normalt 1 skoleår, og hver lisens knyttes personlig til den eleven eller læreren som tar den i bruk. I de tilfeller hvor lisensen varer i mer enn 1 skoleår er hensikten at den samme eleven skal kunne fortsette å ha tilgang til boka frem til eksamen i faget (dette systemet ble innført etter at mange skoler ønsket en slik mulighet). Det er derfor ikke mulig at nye elever kan overta andre elevers gamle lisenser. Prisnivået er også lagt opp etter denne tankegangen.