Dere betaler kun ved kjøp - ingen ny kostnad året etter.

Alle koder stenger seg selv når datoen er der. Eleven får ha boka fram til dato.