En aktiveringskode er et passord som gir tilgang til en eller flere digitale lærebøker.  Kodene benyttes i BrettBoka-appen av elever og lærere som skal bruke de aktuelle lærebøkene.