Bøker som er bestilt i perioden fra skolestart (rundt 15.08) fram til 01.10., kan flyttes til andre elever på skolen hvis elever bytter klasse/linje i begynnelsen av skoleåret. Etter 01.10 gjelder flytteretten i 14 dager, regnet fra dato for aktivering av tilgang. Hensikten med å utvide flytteretten ved skolestart er å legge til rette for fleksibilitet med tanke på elever som bytter klasse/linje i begynnelsen av skoleåret.


Hvis det ligger bøker på skolens boklager som ikke blir brukt så kan skolebokinnkjøper endre ordrene før 1.10 slik at de ikke trenger å betale for lisensene