Det må kjøpes en lisens (bok) pr elev – bokinnkjøper lager koden som kan inneholde en eller flere bøker. Dette blir som et klassesett.