Dersom vedkommende har en Feide-konto som er tilknyttet skolen, er det også mulig å registrere seg som admin på egen hånd:

1. Gå til brettboka.no

2. Logg inn med Feide-konto

3. Klikk på menyvalget øverst til høyre ("...")

4. Klikk på knappen "Oppta rolle"


For kunder som ikke har Feide er det best å logge inn med en BrettBoka-konto for så å velge Opprett ny skole/organsisasjon fra "..." menyen øverst i høyre hjørne på skjermen


Deretter er det bare å trykke på (...) øverst til høyre når du er logget inn og velge "Gå til innkjøp og administrasjon" for din skole. Der kan du bestyre ditt boklager, aktiveringskoder og kjøpe inn nye bøker.