En aktiveringskode er et passord som gir tilgang til en eller flere digitale lærebøker. Aktiveringskoder genereres av skolens bokinnkjøper i forbindelse med uttak fra boklageret. Kodene benyttes i BrettBoka-appen av elever og lærere som skal bruke de aktuelle lærebøkene